Smalltalk PL

Smalltalk w 10 minut - podstawowe właściwości Smalltalka w kilka minut.

Mechanizm switch-case w języku Smalltalk - rozważania na temat możliwości implementacji tego mechanizmu w Smalltalku.

Iteracje po kolekcji w języku Smalltalk, ich specyfika i metody iteracyjne.

Strumienie wewnętrzne i zewnętrzne, ich tworzenie i sposób użycia.

PDF do pobrania: Smalltalk dla praktyków: Kolekcje i strumienie. wersja 24.02.2016.

Kolekcje-i-strumienie-okladka-mala


This site is powered by Pharo Smalltalk as web server, Seaside as web framework and Pier as content management system.

What's new

  • Deploying Pier on Ubuntu with Plesk at the german provider 1blu
    28 February 201312:21:04 pm by Przemysław Nieściór
    This tutorial describes how to deploy Pier on an Ubuntu Linux distribution with Plesk at the german provider 1blu. It assumes that you want to install a pier image on an Ubuntu Linux with Apache 2 und...
  • Switch-case in Smalltalk
    11 June 201212:00:43 pm by Przemysław Nieściór
    Smalltalk language does not offer with his standard classes a switch-case mechanism. Here is an easy way to implement such a mechanism. The first step will be to create a class Switch as subclass of...

Smalltalk język programowania OOA OOP programowanie po polsku kolekcje strumienie dla praktyków Pharo VisualWorks switch case Smalltalku OrderedCollection Set Symbol String Array równoważność identyczność metoda add: iteracja usuwanie